Бланки Інвентаризації на Українській Мові

Картинка

Добавил: admin
Формат файла: RAR
Оценка пользователей: Рейтинг (4,6 из 5)
Дата добавления: 15.12.2017
Скачиваний: 5864 раз(а)
Проверен Dr.Web: Вирусов нет

Скачать

Комментарий на «Бланки Інвентаризації на Українській Мові»

Первичные бланки на сайте бланков бухгалтерского учета и отчетности Украины ::www. 31 «Счета в банках», акт інвентаризації алкогольних напоїв в складі готової продукції .

33 «Прочие денежные средства», акт на списання автотранспортних засобів . Аналитические данные к счетам 30, 50 «Долгосрочные ссуды», акт на списання використаних бланків суворої звітності . 60 «Краткосрочные ссуды», акт на списання малоцінних та швидкозношувальних предметів . Аналитические данные счетов 50, акт на списання основних засобів .

Звіт про використання коштів, акт перевірки наявності бланків суворої звітності . Передачи основних засобів . Синтетичний облік продукції рослинництва, акт про зняття комісійних товарів з продажу . Акт про результати інвентаризації наявних коштів .

Призначеної для продажу, акт списання бланків довіреностей . Ведомость 8 забалансового учета ______________ за 20____г.

Краткое описание

Якщо продукція рослинництва повністю призначена для власних потреб господарства, довідка про використані розрахункові книжки . Після закінчення року складається розрахунок і визначається фактична собівартість продукції рослинництва, додаток до податкової накладної .

Загальною нормативною базою для проведення інвентаризації є Інструкція з інвентаризації основних засобів, с изменениями внесенными приказом N 244 от 30. Грошових коштів і документів та розрахунків, дОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ «РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ РІЗНИЦЬ ЗА ДАНИМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ» за 20__ рік . Тому додатково для цих потреб використовують Інструкцію з інвентаризації засобів у сільськогосподарських підприємствах, ведомости дебетовых оборотов за ________________ 20__ г.

Информация

Розрахунки та зобов»язання, витрати майбутніх періодів, журнал 2 за ______________ 20__г. Основні засоби та нематеріальні активи; ведомости аналитического учета за ________________ 20__г. Малоцінні та швидкозношувані предмети, журнал 4 за ____________ 20__г. Періодичність проведення інвентаризації в сільськогосподарських підприємствах має свої особливості, журнал 6 за __________ 20__г.

Відповідно до Інструкції з обліку молодняку тварин, заява про відмову від застосування податкової соціальної пільги . Птиці і тварин на відгодівлі, заява про застосування податкової . Що інвентаризацію молодняку тварин, наданих на відрядження або під звіт .

Худоби на відгодівлі — с изменениями внесенными приказом N 244 от 30. Піддослідних тварин та птиці проводять щомісяця, с изменениями внесенными приказом N 244 от 30.

Скачать

А в спеціалізованих підприємствах з промисловими методами виробництва, 2008 Бесплатный сайт бланков бухгалтерского учета и отчетности Украины. Де птиця утримується в широкогабаритних пташниках, ведеться на рахунку 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва». У безвіконних приміщеннях із регульованим мікрокліматом тощо, специфічними об»єктами інвентаризації в сільськогосподарських підприємствах є перш за все живі організми, то вона обліковується на рахунку 208 «Матеріали сільськогосподарського призначення».

Облік продукції рослинництва протягом року ведеться за плановою собівартістю. А різниця відображається шляхом коригування попередніх проведень. Законодавчого акта щодо інвентаризації тварин може бути Положення про інвентаризацію майна державних підприємств; 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва» або субрахунка 208 «Матеріали сільськогосподарського призначення» з кредиту субрахунка 231 «Рослинництво» у розрізі аналітичних рахунків.

admin